VAŽNO!!! Izmjena Pravilnika o takmičenju Škoda XC lige

Sa web stranice www.mtb.ba preuzimamo VAŽNU vijest:

Poštovani takmičari

naknadnim konsultacijama iz Biciklističkog saveza BiH dobili smo tumačenje po kojem svi takmičari osim Hobby (rekretivaca, nelicenciranih) programa, bez obzira na kategoriju, moraju posjedovati licencu Biciklističkog saveza BiH. Dakle, licence moraju imati  i Veterani, Mladji kadeti i Kadeti, iako je prvobitno, radi olakšavanja procedure i u cilju omasovljenja takmičenja, bilo zamišljeno da se ove kategorije mogu takmičiti i bez licence.

Licencu je moguće izvaditi i na dan utrke u Mostaru najkasnije dva sata prije takmičenja. Više o potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti na: www.mtb.ba/?p=2375. Kontakt osoba: Nikola Soković.

Molimo da ovu ispravku uvažite jer je stigla naknadno, nakon što je Pravilnik donešen.

Emir Vučijak, predsjednik Asocijacije MTB
Nikola Soković, potpredsjednik Asocijacije MTB za takmičarski dio

Monday the 9th. Free Joomla 2.5 Templates. Biciklistički klub "KRAJINA" Cazin